Kjell Lennart Johansson;

Utbildning

1972 Gymnasieekonom – redovisningsteknisk linje
1975-1982 Göteborgs Universitet (Skövde Högskola) Studier i företagsekonomi, civilrätt och beskattningsrätt.
Löpande: Fortbildning inom företagsledning, ekonomi, juridik och beskattning.

Befattningar

1971-1975 Wermlandsbanken och Ekonomichefsassistent Hertz Biluthyrning AB
1975–1982 Revisor inom Ernst & Young
1982 –1991 Företagsledande befattningar inom Cejngruppen som ekonomichef i Sverige samt vice koncernchef och koncernchef med placering i Schweiz
1991- Rubinen Management AB
  Erfarenhet från de flesta branscher.

Övrigt

Skövde 2008-05-12

Kjell Johansson